નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT)

નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT)

  • નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT) ની સ્થાપના વર્ષ 2010 માં NGT એક્ટ, 2010 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. હેઠળ પર્યાવરણને લગતા કોઈપણ કાનૂની અધિકારો લાગુ કરવા માટે કરવામાં આવી હતી જેમાં પર્યાવરણ સંરક્ષણવન સંરક્ષણકુદરતી સંસાધનોઅસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ અથવા મિલકતને રાહત અને વળતર આપવા અને સંબંધિત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસોના અસરકારક અને ઝડપી નિકાલ માટે કરવામાં આવ્યું હતું.
  • NGTનું મુખ્યાલય દિલ્હીમાં છે જ્યારે અન્ય ચાર પ્રાદેશિક કચેરીઓ ભોપાલ, પુણે, કોલકાતા અને ચેન્નાઈમાં આવેલી છે .
  • ટ્રિબ્યુનલમાં અધ્યક્ષ , ન્યાયિક સભ્ય અને નિષ્ણાત સભ્યનો સમાવેશ થાય છે .
    • અધ્યક્ષે ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)  ની નિમણૂક કરી નિમણૂક કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા
    • ન્યાયિક સભ્યો અને નિષ્ણાત સભ્યોની નિમણૂક માટે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પસંદગી સમિતિની રચના કરવામાં આવે છે.
  • એનજીટીમાં કુલ સભ્યોની સંખ્યા 10 થી ઓછી અને 20 થી વધુ ન હોવી જોઈએ . દરેક સભ્ય પાંચ વર્ષની મુદત માટે અથવા 70  વર્ષની ઉંમર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધી હોદ્દો ધરાવે છે , જે વહેલું હોય અને પુનઃનિયુક્તિ માટે લાયક ન હોય.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com