વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ

વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ

  • વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ એ જાહેર-ખાનગી સહકાર માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે .
    • વૈશ્વિકપ્રાદેશિક અને ઉદ્યોગ એજન્ડાને આકાર આપવા માટે ફોરમ સમાજના અગ્રણી રાજકીયવ્યવસાયિકસાંસ્કૃતિક અને અન્ય નેતાઓને જોડે છે.
  • WEF ની સ્થાપના 24 જાન્યુઆરી, 1971ના રોજ જર્મન એન્જિનિયર ક્લાઉસ શ્વાબ દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તેનું મુખ્ય મથક જિનીવામાં છે.
    • તેમણે \'સ્ટેકહોલ્ડર મૂડીવાદ\' નો ખ્યાલ રજૂ કર્યો .

WEF સ્વિટ્ઝર્લેન્ડના દાવોસમાં તેની વાર્ષિક બેઠક માટે જાણીતું છે . આ ઇવેન્ટ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે વિશ્વભરના રાજકીય અને વેપારી નેતાઓને આકર્ષે છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com