વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિવસ

વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિવસ

  • દર વર્ષે 20 ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ સામાજિક ન્યાય દિવસ મનાવવામાં આવે છે .
  • ઉદ્દેશ્ય - સમગ્ર વિશ્વમાં અન્યાય સામે અવાજ ઉઠાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરવું. તે વિશ્વભરના વિવિધ સમુદાયોને એક સામાન્ય જમીન પર પણ લાવે છે.
  • થીમ 2024 – બ્રિજિંગ ગેપ્સ, બિલ્ડીંગ એલાયન્સ
  • સામાજિક ન્યાયના વિશ્વ દિવસનો ઈતિહાસ 1995 સાથે જોડાયેલો છે જ્યારે ડેનમાર્કમાં સામાજિક વિકાસ માટે કોપનહેગન સમિટ યોજાઈ હતી.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com