વિશ્વ આવાસ દિવસ

વિશ્વ આવાસ દિવસ

  • પરિચય : યુનાઈટેડ નેશન્સે આપણા રહેઠાણોની સ્થિતિ અને બધા માટે પર્યાપ્ત આશ્રયના મૂળભૂત અધિકારને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે દર વર્ષે ઓક્ટોબરના પ્રથમ સોમવારને વિશ્વ આવાસ દિવસ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે  .
    • આ દિવસનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વને યાદ અપાવવાનો છે કે આપણા શહેરો અને નગરોના ભાવિને આકાર આપવાની શક્તિ અને જવાબદારી આપણી પાસે છે.

  • શરૂઆત : વિશ્વ આવાસ દિવસ સૌ પ્રથમ વર્ષ 1986માં કેન્યાના નૈરોબીમાં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ વિશ્વ આવાસ દિવસની થીમ 'આશ્રય એ મારો અધિકાર' હતો , જે શહેરોમાં અપૂરતા આશ્રયની ગંભીર સમસ્યા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

  • વર્ષ 2023 ની થીમ છે: 'શહેરો એ સ્થિતિસ્થાપક શહેરી અર્થવ્યવસ્થા, વૃદ્ધિ અને પુનઃપ્રાપ્તિના ડ્રાઇવરો'.
    • શહેરી અર્થતંત્રો માટે વર્ષ 2023 પડકારજનક રહ્યું છે. વૈશ્વિક અર્થતંત્રનો વિકાસ દર લગભગ 2.5% જેટલો ધીમો પડ્યો છે અને 2020ની શરૂઆતમાં કોવિડ-19  કટોકટી અને 2009માં વૈશ્વિક નાણાકીય કટોકટી સિવાય 2001 પછીનો આ સૌથી નીચો વૃદ્ધિ દર છે .
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com