વિઝિંજમ

વિઝિંજમ

  • કેન્દ્રીય મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી, પરશોતમ રૂપાલાએ તિરુવનંતપુરમના વિઝિંજમમાં સમુદ્રતળમાં કૃત્રિમ ખડકો જમા કરવાનો પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે .
  • આ પ્રોજેક્ટકેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોની સંયુક્ત પહેલ છેજેનો હેતુ પ્રદેશમાં માછલીઓની વસ્તીમાં વધારો કરીને માછીમારોની આવકમાં વધારો કરવાનો છે.
  • આ પ્રોજેક્ટ કુલ 13.02 કરોડના ખર્ચ સાથે પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના હેઠળ અમલમાં આવી રહ્યો છે. તેમાંથી 7.812 કરોડ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અને 5.208 કરોડ રાજ્ય સરકારનો હિસ્સો છે.
  • કેરળ સ્ટેટ કોસ્ટલ એરિયા ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન સેન્ટ્રલ મરીન ફિશરીઝ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ટેકનિકલ સહાયતા સાથે પ્રોજેક્ટનો અમલ કરે છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com