વિજ્ઞાન સંશોધન પ્રોજેક્ટ

વિજ્ઞાન સંશોધન પ્રોજેક્ટ 

  • ભારત અને ફ્રાન્સ આરોગ્ય, ડીકાર્બોનાઇઝ્ડ હાઇડ્રોજન, દરિયાઇ વિજ્ઞાન અને પ્રયોજિત ગણિતના ક્ષેત્રોમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધન પ્રોજેક્ટને સંયુક્ત રીતે ભંડોળ આપવા સંમત થયા છે .
  • ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેશનલ સાયન્સ ફેસ્ટિવલમાં ઈન્ડો-ફ્રેન્ચ જોઈન્ટ કમિટી ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (JCST)ની બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
  • બંને પક્ષોએ ભવિષ્યના અદ્યતન વૈજ્ઞાનિક સહયોગની તૈયારીમાં ગતિશીલતા અને નેટવર્કિંગની મુખ્ય ભૂમિકા પર પણ ધ્યાન દોર્યું.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com