વિદ્યુત નિયમો, 2020

વિદ્યુત નિયમો, 2020 

 • ગ્રાહકોને સશક્તિકરણ કરતી વખતે રૂફટોપ સોલાર પ્રોજેક્ટના નિર્માણને વેગ આપવાના પ્રયાસરૂપે , વીજ મંત્રાલયે વીજળી (ગ્રાહકોના અધિકારો) નિયમો, 2020 માં સુધારાની સૂચના આપી છે . આ સુધારાઓ રહેઠાણોમાં કનેક્શનની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવે છે અને મીટર રીડિંગની ફરિયાદો પણ ઉકેલે છે.
 • રૂફટોપ સોલાર પાવર સિસ્ટમની સરળ અને ઝડપી સ્થાપના:
  • 10 kW ક્ષમતા સુધીની સિસ્ટમ માટે ટેકનિકલ શક્યતા અભ્યાસની જરૂરિયાતને મુક્તિ આપવામાં આવી છે .
  • 10 કિલોવોટથી વધુ ક્ષમતા ધરાવતી સિસ્ટમો માટે શક્યતા અભ્યાસ પૂર્ણ કરવાની સમય મર્યાદા 20 દિવસથી ઘટાડીને 15 દિવસ કરવામાં આવી છે.
   • તકનીકી સંભવિતતા અભ્યાસમાં સામાન્ય રીતે સાઇટની યોગ્યતા, ઇમારતની માળખાકીય અખંડિતતા, ઉપલબ્ધ સૂર્યપ્રકાશ, ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સુસંગતતા અને સંભવિત અવરોધો અથવા પડકારો જેવા પરિબળોનું મૂલ્યાંકન શામેલ હોય છે જે સૌર પેનલના સ્થાપન અને સંચાલનને અસર કરી શકે છે.
  •  તે ફરજિયાત છે કે રૂફટોપ સોલાર પીવી સિસ્ટમ માટે 5 કેડબલ્યુ ક્ષમતા સુધી જરૂરી વિતરણ પ્રણાલીનું મજબૂતીકરણ વિતરણ કંપની દ્વારા તેના પોતાના ખર્ચે કરવામાં આવશે.
  • વધુમાં, રૂફટોપ સોલાર પીવી સિસ્ટમ કમિશન માટે વિતરણ લાઇસન્સ માટે સમય મર્યાદા 30 થી ઘટાડીને 15 દિવસ કરવામાં આવી છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com