વન નેશન, વન રજીસ્ટ્રેશન પ્લેટફોર્મ

વન નેશનવન રજીસ્ટ્રેશન પ્લેટફોર્મ

  • નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC) તબીબી માહિતીની સરળ ઍક્સેસ માટે 'વન નેશન, વન રજિસ્ટ્રેશન પ્લેટફોર્મ' સાથે ભારતની તબીબી નોંધણી પ્રણાલીને સુધારવાનું આયોજન કરી રહ્યું છે .
  • NMC પહેલનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં દરેક ચિકિત્સકની માહિતીની જાહેર ઍક્સેસ પ્રદાન કરીને ડુપ્લિકેશન અને અમલદારશાહી અવરોધોને દૂર કરવાનો છે .
  • નેશનલ મેડિકલ રજિસ્ટર (NMR)  પાયલોટ પ્રોજેક્ટ આંતરરાજ્ય પ્રેક્ટિસ કરતા ડોકટરોને અનન્ય ઓળખ નંબર પ્રદાન કરશે .
    • સ્નાતક થયેલા મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને 'માસ્ક UID' સોંપવામાં આવશેજે તેમની MBBS ડિગ્રી પૂર્ણ કર્યા પછી અનાવરણ કરવામાં આવશે. આ લાયકાત અને આંતરરાજ્ય લાઇસન્સિંગને અપડેટ કરવાની મંજૂરી આપશે.
    • NMR લાયકાતનોંધણીની તારીખોવિશેષતાઓ વગેરે સહિત ડોકટરોના ડેટાને કેન્દ્રિય બનાવશેજે સુલભતા સુનિશ્ચિત કરશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com