વજ્ર પ્રહાર

વજ્ર પ્રહાર 

  • ભારત-યુએસ સંયુક્ત વિશેષ દળોની કવાયત 'વજ્ર પ્રહાર 2023'  ની 14મી આવૃત્તિ સંયુક્ત તાલીમ નોડ, ઉમરોઈ ખાતે શરૂ થઈ .
  • યુએસ ટુકડીનું પ્રતિનિધિત્વ યુએસ સ્પેશિયલ ફોર્સીસના લી સ્પેશિયલ ફોર્સીસ ગ્રુપ (SFG) ના કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ભારતીય સેનાની ટુકડીનું નેતૃત્વ ઈસ્ટર્ન કમાન્ડના વિશેષ દળોના જવાનો કરે છે.
  • વ્યાયામ વજ્ર પ્રહર એ ભારતીય સેના અને યુએસ આર્મી સ્પેશિયલ ફોર્સ વચ્ચે આયોજિત સંયુક્ત કવાયત છે. તેનો હેતુ સંયુક્ત મિશન પ્લાનિંગ અને ઓપરેશનલ રણનીતિ જેવા ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠ પ્રથાઓ અને અનુભવોને શેર કરવાનો છે.
  • પ્રથમ આવૃત્તિ ભારતમાં વર્ષ 2010 માં હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ભારત-યુએસ સંયુક્ત વિશેષ દળોની કવાયતની 13મી આવૃત્તિ સ્પેશિયલ ફોર્સીસ ટ્રેનિંગ સ્કૂલ (SFTS),  બકલોહ (HP) ખાતે હાથ ધરવામાં આવી હતી.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com