વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર (PMRBP)

વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર (PMRBP) 

  • બાળકોની ઉર્જા, નિશ્ચય, ક્ષમતા, ઉત્સાહ અને ઉત્સાહની ઉજવણી કરવા દર વર્ષે વડાપ્રધાનના રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કારનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
  • ભારત સરકાર દ્વારા દર વર્ષે વિવિધ ક્ષેત્રો એટલે કે નવીનતા, શૈક્ષણિક સિદ્ધિઓ, સમાજ સેવા, કલા અને સંસ્કૃતિ, રમતગમત અને બહાદુરીમાં બાળકોની અસાધારણ સિદ્ધિઓને માન્યતા આપવા માટે આપવામાં આવે છે.
  • PMRBP ના દરેક પુરસ્કાર મેળવનારને મેડલ, 1 લાખ રૂપિયાનું રોકડ પુરસ્કાર, પ્રમાણપત્ર અને પ્રશસ્તિપત્ર મળે છે.
  • કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રીની અધ્યક્ષતાવાળી પસંદગી સમિતિ દ્વારા એવોર્ડ વિજેતાઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.

આ પુરસ્કારો દર વર્ષે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિવસ પહેલાના અઠવાડિયામાં આપવામાં આવે છે 

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com