તિસ્તા નદી

તિસ્તા નદી

  • તિસ્તા નદી બ્રહ્મપુત્રાની ઉપનદી છે ( જે બાંગ્લાદેશમાં જમુના તરીકે ઓળખાય છે ), જે ભારત અને બાંગ્લાદેશમાંથી વહે છે.
  • તે સિક્કિમમાં ચુંગથાંગ નજીક હિમાલયમાં ઉદ્દભવે છે અને બાંગ્લાદેશમાં પ્રવેશતા પહેલા પશ્ચિમ બંગાળમાંથી દક્ષિણ તરફ વહે છે.
    • અગાઉઆ નદી દક્ષિણ તરફ વહેતી હતી અને સીધી પદ્મા નદી ( બાંગ્લાદેશમાં  ગંગાનો મુખ્ય પ્રવાહ) સાથે જોડાતી હતી, પરંતુ વર્ષ 1787 ની આસપાસ, નદીએ તેનો માર્ગ બદલીને પૂર્વ તરફ વહેતી થઈ, બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં જોડાઈ.
  • તિસ્તા જળ સંઘર્ષ ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેનો સૌથી વિવાદાસ્પદ મુદ્દો છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com