તાજેતરની યોજનાઓ

તાજેતરની યોજનાઓ 

  • મુખ્યમંત્રી સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના (નાગાલેન્ડ) - નાણાકીય સુરક્ષા અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે
  • સવેરા પ્રોગ્રામ (હરિયાણા) - કેન્સરની વહેલી શોધ અને નિવારણ માટે.
  • વન મિત્ર (હરિયાણા) – બિન-જંગલ વિસ્તારોમાં વૃક્ષારોપણની પ્રવૃત્તિઓમાં સમુદાયની ભાગીદારીને પ્રોત્સાહિત કરવા.
  • સ્વયમ યોજના (ઓડિશા) - રાજ્યના યુવાનોને રૂ. 1 લાખ સુધીની વ્યાજમુક્ત લોન આપવા માટે
  • સીએમ વાયોશ્રી યોજના (મહારાષ્ટ્ર) - વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે કે જેઓ કેટલીક શારીરિક અથવા માનસિક વિકલાંગતાથી પીડાય છે
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com