સ્પિરેશનલ બ્લોક્સ પ્રોગ્રામ (ABP)

સ્પિરેશનલ બ્લોક્સ પ્રોગ્રામ (ABP) 

  • એસ્પિરેશનલ બ્લોક્સ પ્રોગ્રામ (ABP) 7 જાન્યુઆરી, 2023 ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
  • ABP  ભારતના સૌથી મુશ્કેલ અને પ્રમાણમાં અવિકસિત બ્લોક્સમાં નાગરિકોના જીવનની ગુણવત્તાને વધારવા માટે શાસન સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
  • ભારતના 27  રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 329 જિલ્લાના 500 બ્લોક આ કાર્યક્રમનો ભાગ છે.
  • પ્રોગ્રામ વ્યૂહરચના હાલની યોજનાઓના સંકલન પર આધારિત છેપરિણામોને વ્યાખ્યાયિત કરવા અને સતત તેના પર દેખરેખ રાખવા પર આધારિત છે.
  • વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે પરામર્શમાં, 5 થીમ્સમાં જૂથબદ્ધ કરાયેલા બ્લોક્સની પ્રગતિને માપવા માટે 40 મુખ્ય પ્રદર્શન સૂચકાંકો (KPIs) પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com