સ્પેસ સેક્ટરમાં 100% FDI

સ્પેસ સેક્ટરમાં 100% FDI

  • કેન્દ્ર સરકારેફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ (FDI) નીતિમાં સુધારો કરીનેસ્પેસ સેક્ટરમાં 100% વિદેશી રોકાણમંજૂર કર્યું છે.આ સુધારાનો ઉદ્દેશ ભારતીય અવકાશ ક્ષેત્રમાં રોકાણને વેગ આપવા અને આ ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક સ્તરની કંપનીઓને આકર્ષવાનો છે.
  • સુધારેલી નીતિના મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે મુજબ છે:
  • ઉદાર પ્રવેશ માર્ગો: સંભવિત રોકાણકારોને ભારતીય અવકાશ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માટે સરળ બનાવવા માટે ઘણા નિયમોમાં છૂટ આપવામાં આવી છે.
  • 100% FDI: સેટેલાઇટગ્રાઉન્ડ સેગમેન્ટયુઝર સેગમેન્ટઘટકોસિસ્ટમ્સ અને સબ-સિસ્ટમ્સના ઉત્પાદન માટે ઓટોમેટિક રૂટ હેઠળ 100% FDI મંજૂર કરવામાં આવશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com