સિમ્બેક્સ 2023

સિમ્બેક્સ 2023

• ભારતીય નૌકાદળના જહાજો રણવિજય અને કાવારત્તી અને સબમરીન INS સિંધુકેસરી સિંગાપોર -ઇન્ડિયા મેરીટાઇમ દ્વિપક્ષીય અભ્યાસ (SIMBEX), 2023 માં ભાગ લેવા માટે સિંગાપોર પહોંચ્યા .
• આ કવાયત વર્ષ 1994 થી આયોજિત કરવામાં આવી રહી છે અને ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા અન્ય કોઈપણ દેશ સાથે આયોજિત સૌથી લાંબી નૌકા કવાયત હોવાનું ગૌરવ ધરાવે છે.
• આ કવાયતમાં નૌકાદળના જહાજો ઉપરાંત લાંબા અંતરના દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ એરક્રાફ્ટ P8Iએ પણ ભાગ લીધો હતો .
• બંને દેશો વચ્ચે હાથ ધરવામાં આવેલી અન્ય કવાયતોમાં બોલ્ડ કુરુક્ષેત્ર કવાયત , ત્રિપક્ષીય દરિયાઈ કવાયત સિમટેક્સ (થાઈલેન્ડ સાથે) અને અગ્નિ યોધા કવાયત (આર્મી)નો સમાવેશ થાય છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com