સરકારે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાંથી IBC પ્રતિબંધ હટાવ્યો

સરકારે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાંથી IBC પ્રતિબંધ હટાવ્યો 

• તાજેતરમાં કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલયે નાદારી અને નાદારી સંહિતા (IBC), 2016 ની કલમ 14 હેઠળના પ્રતિબંધમાંથી એરક્રાફ્ટ અને તેમના એન્જિન સંબંધિત તમામ વ્યવહારો અને કરારોને મુક્તિ આપી છે
• એરક્રાફ્ટ ભાડે આપનારાઓને પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો જ્યારે નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)એ તેમને ગો-ફર્સ્ટ (એક ભારતીય એરલાઇન) પાસેથી એરક્રાફ્ટ પાછા લેવાથી રોક્યા, જેણે નાદારી માટે અરજી કરી હતી.
• આ માફી કેપ ટાઉન કન્વેન્શન (CTC) ને અનુરૂપ છે , જે એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંધિ છે જે પટાવાળાઓને એરક્રાફ્ટને ફરીથી કબજે કરવા માટે સમયસર ઉકેલ પૂરો પાડે છે , આમ નાદારીના કિસ્સામાં સહિત તેમના જોખમો ઘટાડે છે .
• ભારત પણ CTC પર સહી કરનાર છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com