સામાન્ય પાક અંદાજ સર્વે (GCES) માટે મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ પોર્ટલ

સામાન્ય પાક અંદાજ સર્વે (GCES) માટે મોબાઇલ એપ્લિકેશન અને વેબ પોર્ટલ

• તાજેતરમાં, કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા જનરલ ક્રોપ એસ્ટીમેટ સર્વે (GCES) માટે મોબાઈલ એપ્લિકેશન અને વેબ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું.
• તેનો ઉદ્દેશ્ય સમગ્ર દેશમાં કૃષિ પદ્ધતિઓમાં પરિવર્તન લાવવાનો છે .
• પોર્ટલ અને એપ GCES યોજના અને ગામ-દર-ગામના આધારે પ્લોટની વિગતો સહિત ઉપજના અંદાજોનો વ્યાપક સંગ્રહ પ્રદાન કરે છે , ખાસ કરીને જ્યાં ફિલ્ડ ટ્રાયલ હાથ ધરવામાં આવે છે.
• જમીન-સંદર્ભ : જમીન-સંદર્ભ એ આ મોબાઇલ એપ્લિકેશનની મુખ્ય વિશેષતાઓમાંની એક છે, જે પ્રાથમિક વપરાશકર્તાઓને પ્રાયોગિક પ્લોટની સીમા નક્કી કરવા અને તેના દ્વારા પ્લોટ તેમજ પાક

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com