સલમાન રશ્દી

સલમાન રશ્દી

  • સલમાન રશ્દી પ્રથમ 'લાઈફ ટાઈમ ડિસ્ટર્બિંગ ધ પીસ એવોર્ડ'થી સન્માનિત
  • વિશ્વ વિખ્યાત લેખક સલમાન રશ્દીને વેક્લેવ હેવેલ સેન્ટર દ્વારા પ્રથમવાર 'લાઈફ ટાઈમ ડિસ્ટર્બિંગ ધ પીસ એવોર્ડ' એનાયત કરવામાં આવ્યો છે.
  • ઓગસ્ટ 2022 માં ન્યૂયોર્કમાં સાહિત્યિક ઉત્સવ દરમિયાન તેને છરા મારવામાં આવ્યો ત્યારથી રશ્દીનો આ આશ્ચર્યજનક જાહેર દેખાવ હતો.
  • 76 વર્ષની ઉંમરેગયા મહિને જર્મન બુક ટ્રેડનું શાંતિ પુરસ્કાર મેળવનાર રશ્દીએ પોતાને વધુ એક સન્માન મેળવ્યું
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com