રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન પુરસ્કારો

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન પુરસ્કારો

• કેન્દ્ર સરકારે વૈજ્ઞાનિકોને સન્માનિત કરવા માટે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન પુરસ્કારોની શ્રેણી હેઠળ 56 પુરસ્કારો (3 વિજ્ઞાન રત્ન, 25 વિજ્ઞાન શ્રી, 25 યુવા વિજ્ઞાન શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર , 3 વિજ્ઞાન ટીમ પુરસ્કારો) રજૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે .
• આ પુરસ્કારોની જાહેરાત દર વર્ષે 11મી મેના રોજ નેશનલ ટેક્નોલોજી ડેના અવસરે કરવામાં આવશે અને વર્ષ 2024માં 23મી ઓગસ્ટના રોજ નેશનલ સ્પેસ ડે પર આપવામાં આવશે .
• પ્રતિષ્ઠિત પદ્મ પુરસ્કારોની જેમ , આ પુરસ્કારોમાં કોઈપણ રોકડ ઘટકનો સમાવેશ થતો નથી.
• વિજ્ઞાન સંબંધિત 13 ક્ષેત્રોમાં રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

વિજ્ઞાન પુરસ્કારો વિશે મુખ્ય તથ્યો:
• વિજ્ઞાન રત્ન એવોર્ડ:
• આ પુરસ્કારો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં આજીવન સિદ્ધિઓ અને યોગદાનને માન્યતા આપશે .
• વિજ્ઞાન શ્રી એવોર્ડ:
• આ પુરસ્કારો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ યોગદાનને માન્યતા આપશે .
• વિજ્ઞાન ટીમ પુરસ્કાર:
• આ પુરસ્કારો ત્રણ કે તેથી વધુ વૈજ્ઞાનિકો/સંશોધકો/ઇનોવેટર્સની ટીમને આપવામાં આવશે જેમણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ટીમમાં કામ કરતી વખતે અસાધારણ યોગદાન આપ્યું છે.
• વિજ્ઞાન યુવા-શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર (VY-SSB) :
• આ પુરસ્કારો યુવા વૈજ્ઞાનિકો (મહત્તમ 45 વર્ષ) માટે ભારતમાં સર્વોચ્ચ મલ્ટિડિસિપ્લિનરી સાયન્સ પુરસ્કારો છે .
• તેઓનું નામ શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર, કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ રિસર્ચ (CSIR) ના સ્થાપક અને નિયામકના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેઓ પ્રખ્યાત રસાયણશાસ્ત્રી અને સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા.
• PIO માટે પુરસ્કારો:
• ભારતીય મૂળના વ્યક્તિઓ (PIO)  હવે નવા પુરસ્કારો માટે પાત્ર બનશે  , પરંતુ વિજ્ઞાન રત્ન માત્ર એક PIOને આપવામાં આવશે.
• વિજ્ઞાન શ્રી અને VY-SSB માટે દરેક ત્રણ પીઆઈઓ પસંદ કરી શકાય છે.
• જો કે, PIO વિજ્ઞાન ટીમ પુરસ્કારો માટે પાત્ર રહેશે નહીં.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com