ક્વોન્ટમ સ્ટેટ્સ

ક્વોન્ટમ સ્ટેટ્સ

  • સંશોધકોએ ક્વોન્ટમ એન્જિન વિકસાવીને અભૂતપૂર્વ શોધ કરી છે જેને 'પૌલી એન્જિન' કહેવાય છે જે અણુઓના જૂથની બે ક્વોન્ટમ અવસ્થાઓ વચ્ચેના ઊર્જા તફાવતને ઉપયોગી કાર્યમાં રૂપાંતરિત કરી શકે છે .
  • આ નવીનતા ક્વોન્ટમ થર્મોડાયનેમિક્સની સમજને આગળ વધારવામાં મદદ કરશે અને વધુ કાર્યક્ષમ ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટર્સના વિકાસમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે .
  • ક્વોન્ટમ સ્ટેટ્સ એ ક્વોન્ટમ સિસ્ટમના ભૌતિક ગુણધર્મોનું ગાણિતિક વર્ણન છે .
    • ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સૌથી નાના દ્રવ્ય અને ઊર્જાના વર્તનનું વર્ણન કરે છે . ક્વોન્ટમ સ્ટેટ્સ સિસ્ટમના ગુણધર્મોનું સંપૂર્ણ વર્ણન પ્રદાન કરે છેજેમાં તેની સ્થિતિ,  વેગ,  ઊર્જા,  સ્પિન અને અન્ય અવલોકનક્ષમ જથ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે .
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com