ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (QCI)

ક્વોલિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઈન્ડિયા (QCI)

  • QCI એ વર્ષ 1860 ના સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ XXI  હેઠળ નોંધાયેલ બિન-લાભકારી સંસ્થા છે.
  • તેની સ્થાપના ભારત સરકાર અને ભારતીય ઉદ્યોગ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કરવામાં આવી હતીજેનું પ્રતિનિધિત્વ ત્રણ મુખ્ય ઉદ્યોગ સંગઠનોએસોસિએટેડ ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી ઓફ ઈન્ડિયા (એસોચેમ)ભારતીય ઉદ્યોગ સંઘ (સીઆઈઆઈ) અને ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ચેમ્બર્સ ઓફ કોમર્સ અને ઇન્ડસ્ટ્રી (FIAC) .
  • QCIની સ્થાપના ભારતમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ગુણવત્તાના ધોરણોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવી હતી.
  • તે ભારતમાં માન્યતાપ્રમાણપત્ર અને ગુણવત્તા પ્રમોશન માટે જવાબદાર છે.
  • ડીપીઆઈઆઈટી , વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયને ગુણવત્તા અને ક્યુસીઆઈ સંબંધિત તમામ બાબતો માટે કેબિનેટના નિર્ણયની રચના અને અમલીકરણમાં મદદ કરવા માટે નોડલ પોઈન્ટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યું હતું    
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com