પાસપોર્ટ ટુ અર્ન (P2E) પહેલ

પાસપોર્ટ ટુ અર્ન (P2E) પહેલ

  • યુનિસેફની વૈશ્વિક શીખવા-થી-કમાવાની પહેલ પાસપોર્ટ ટુ અર્નિંગ (P2E) એ ભારતમાં 10 લાખથી વધુ યુવાનોને નાણાકીય સાક્ષરતા અને ડિજિટલ ઉત્પાદકતાના ક્ષેત્રોમાં કુશળ અને પ્રમાણિત કર્યા છે.
  • નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી (NEP) 2020 ની અનુરૂપ , P2E પહેલ ડિજિટલ ઉત્પાદકતા, નાણાકીય સાક્ષરતા, રોજગાર ક્ષમતા અને રોજગારીક્ષમ કૌશલ્યો સંબંધિત પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમોની મફત ઍક્સેસ પ્રદાન કરે છે .
    • ભારતમાં ખાસ કરીને, P2E અભ્યાસક્રમોના 62% લાભાર્થીઓ કિશોરીઓ અને યુવતીઓ છે.
  • આ ડિજિટલ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉદ્દેશ્ય 2024 સુધીમાં ભારતમાં 14-29  વર્ષની વય જૂથના યુવાનોને લાંબા ગાળાની ટકાઉ કૌશલ્ય પ્રદાન કરવાનો છે અને પછી તેમને આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર બનાવવા માટે નોકરીસ્વ-રોજગાર અને ઉદ્યોગસાહસિકતાની તકો સાથે જોડવાનો છે. P2E દેશના શૈક્ષણિક અને આર્થિક પરિદ્રશ્યમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com