મત્સ્યઉદ્યોગ માટે 'શ્રેષ્ઠ રાજ્ય'

મત્સ્યઉદ્યોગ માટે 'શ્રેષ્ઠ રાજ્ય'

  • ઉત્તર પ્રદેશે અંતર્દેશીય મત્સ્યઉદ્યોગ (સાદા વિસ્તારો) માટે એવોર્ડ જીત્યો છે અને તે દિલ્હીમાં ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સ-2023માં મેળવશે.
  • હાલમાંયુપીમાં પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના હેઠળ 31 પ્રોજેક્ટ્સ અમલમાં છે.
  • સીએમના દીર્ઘદ્રષ્ટિના અભિગમે યુપીને દેશભરમાં આંતરદેશીય મત્સ્ય ઉછેરમાં ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. જ્યારે ગયા વર્ષે માછલીનું ઉત્પાદન 8.09 લાખ મેટ્રિક ટન હતુંત્યારે આ વર્ષે વિભાગે 9.15 લાખ મેટ્રિક ટનનું ઉત્પાદન મૂલ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે.
  • તેવી જ રીતે વિભાગે મત્સ્ય બીજ ઉત્પાદનમાં પણ વધારો નોંધ્યો છે. જ્યારે ગયા વર્ષે ઉત્પાદન મૂલ્ય 27,128 લાખ મેટ્રિક ટન હતુંજે આ વર્ષે 36,187 લાખ મેટ્રિક ટન પર પહોંચી ગયું છે.
  • અત્યાર સુધીમાંયુપીમાં પ્રધાનમંત્રી મત્સ્ય સંપદા યોજના હેઠળ 31 પ્રોજેક્ટ અમલમાં છેતે હેઠળલાભાર્થીઓને ₹15,282.5નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
  • માછીમાર અકસ્માત વીમા યોજનાનો રાજ્યના 1,16,159 માછીમારોને લાભ મળ્યો છે. તે હેઠળઅકસ્માતમાં માર્યા ગયેલા માછીમારોના દરેક પરિવારને ₹5 લાખઅપંગ બનેલાઓને ₹2.5 લાખ અને ઘાયલોને ₹25,000ની સહાય આપવામાં આવે છે.

 

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com