લુના-25 મિશન

લુના-25 મિશન

સમાચારમાં
•    47 વર્ષમાં રશિયાનું પહેલું ચંદ્ર મિશન લુના-25  નિષ્ફળ ગયું કારણ કે અવકાશયાન નિયંત્રણમાંથી બહાર નીકળી ગયું અને ચંદ્ર પર તૂટી પડ્યું.

મિશન વિશે
•    લુના 25, જેને લુના-ગ્લોબ-લેન્ડર તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવે છે, તે એક રશિયન ચંદ્ર લેન્ડર મિશન છે જે 11 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. 
•    તે ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવીય ક્ષેત્રને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. 
•    મિશનના બે પ્રાથમિક વૈજ્ઞાનિક ઉદ્દેશ્યો હતા: ધ્રુવીય રેગોલિથની રચનાનો અભ્યાસ કરવો અને ચંદ્ર ધ્રુવીય એક્સોસ્ફિયરના પ્લાઝ્મા અને ધૂળના ઘટકોનો અભ્યાસ કરવો.
•    16 ઑગસ્ટના રોજ તે ચંદ્ર પર પહોંચ્યું અને ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશવા માટે તેના એન્જિનને છોડ્યા. 
•    ચંદ્ર મિશન 1976 પછી રશિયાનું પહેલું હતું, જ્યારે તે સોવિયત સંઘનો ભાગ હતું. 
•    માત્ર ત્રણ સરકારોએ ચંદ્ર પર ઉતરાણનું સફળ સંચાલન કર્યું છે: સોવિયેત યુનિયન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન.

ચંદ્રનો દક્ષિણ ધ્રુવ
•    ચંદ્ર દક્ષિણ ધ્રુવ વૈજ્ઞાનિકો માટે ખાસ રસ ધરાવે છે, જેઓ માને છે કે કાયમી પડછાયાવાળા ધ્રુવીય ક્રેટર્સમાં ખડકોમાં સ્થિર પાણી હોઈ શકે છે જે ભવિષ્યના સંશોધકો હવા અને રોકેટના બળતણમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે.
•    અત્યાર સુધી, અગાઉના તમામ ચંદ્ર ઉતરાણ વિષુવવૃત્તીય પ્રદેશમાં કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યા છે, જે ચંદ્ર વિષુવવૃત્તની ઉત્તર અથવા દક્ષિણમાં થોડાક ડિગ્રી સ્થિત છે. 
•    2019 માં દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરવાનો ભારત દ્વારા અગાઉનો ચંદ્રયાન-2 પ્રયાસ સમાપ્ત થયો જ્યારે અવકાશયાન ચંદ્રની સપાટી પર તૂટી પડ્યું.
•    ભારતનું ચંદ્રયાન-3 પણ 23-24 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે .
o    જો ભારત ઇરાદા મુજબ લેન્ડિંગ હાંસલ કરે છે, તો તે રશિયા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ચીન જેવા દેશોની પ્રખ્યાત સૂચિમાં જોડાશે જેમણે અગાઉ નિયંત્રિત લેન્ડિંગ હાંસલ કર્યું છે અને ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પર ઉતરાણ કરનાર પ્રથમ દેશ હશે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com