લિએન્ડર પેસ

લિએન્ડર પેસ

  • ઓલિમ્પિક ચંદ્રક વિજેતા અને બહુવિધ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયન લિએન્ડર પેસ, સાથે બે વખતના ડેવિસ કપ ફાઇનલિસ્ટ વિજય અમૃતરાજ, આંતરરાષ્ટ્રીય ટેનિસ હોલ ઓફ ફેમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.
  • રમતમાં તેની બહુપક્ષીય ભૂમિકા માટે લિએન્ડર તેને પ્લેયર કેટેગરીમાં અને વિજયને ફાળો આપનાર કેટેગરીમાં બનાવે છે.
  • હોલ ઓફ ફેમમાં સામેલ થનારા તેઓ પ્રથમ બે ભારતીય છે.
  • લિએન્ડરે આઠ ગ્રાન્ડ સ્લેમ ડબલ્સ ટાઇટલ અને 10 મિક્સ્ડ ડબલ્સ ટાઇટલ જીત્યા છે. તે ટેનિસ ઈતિહાસમાં ડબલ્સ અને મિક્સ્ડ ડબલ્સમાં કારકિર્દી ગ્રાન્ડ સ્લેમ પૂર્ણ કરનાર ત્રણ પુરુષોમાંથી માત્ર એક છે.
  • 2006 થીવિજય અમૃતરાજ ફાઉન્ડેશન ભારતીય સમુદાયમાં મહિલાઓ અને બાળકો માટે શિક્ષણ અને મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com