કાનૂની સાક્ષરતા અને કાનૂની જાગૃતિ કાર્યક્રમ (LLLAP)

કાનૂની સાક્ષરતા અને કાનૂની જાગૃતિ કાર્યક્રમ (LLLAP)

  • તાજેતરના ડેટા મુજબયુનિવર્સલ એક્સેસ ટુ જસ્ટિસ (DISHA) યોજના માટે ક્રિએટિંગ ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ ક્રિએટિંગ ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ હેઠળ 14 અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા કાનૂની સાક્ષરતા અને કાનૂની જાગૃતિ કાર્યક્રમ ( LLLAP ) 6 લાખથી વધુ લોકો સુધી પહોંચ્યો હતો .
  • LLLAP એ ભારત સરકારના કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયના ન્યાય વિભાગની એક પહેલ છે જેનો હેતુ લોકોમાં કાનૂની સાક્ષરતા અને જાગૃતિ વધારવાનો છે.
  • આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય લોકોને તેમના કાનૂની અધિકારોફરજો અને અધિકારો તેમજ ફરિયાદોના નિવારણ માટે ઉપલબ્ધ વિવિધ કાયદાકીય પદ્ધતિઓ વિશે શિક્ષિત કરવાનો છે .
  • દિશાને ન્યાયની પહોંચના ઉદ્દેશ્યને આગળ વધારવા માટે પાંચ વર્ષ એટલે કે 2021-2026 માટે શરૂ કરવામાં આવી છે . તેનો ઉદ્દેશ કાનૂની સેવાઓની નાગરિક-કેન્દ્રિત ઍક્સેસ માટે વિવિધ પહેલને ડિઝાઇન અને એકીકૃત કરવાનો છે.
  • દિશા હેઠળ અખિલ ભારતીય કક્ષાએ અમલમાં મુકાયેલા કાર્યક્રમોમાં ટેલી-લોઃ રીચિંગ ધ અનરીચ્ડ, ન્યાય બંધુ (પ્રો બોનો લીગલ સર્વિસીસ) અને કાનૂની સાક્ષરતા અને કાનૂની જાગૃતિ કાર્યક્રમ છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com