જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી

જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી

  • જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી (JICA) એ ભારતમાં સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ (SDGs) પહેલને સમર્થન આપવા માટે આશરે ₹932 કરોડની લોનને અંતિમ સ્વરૂપ આપ્યું છે .
  • આ લોન નીતિ આયોગ દ્વારા દેખરેખ હેઠળના પ્રોજેક્ટ માટે ભંડોળ પૂરું પાડશે. આ પ્રોજેક્ટ્સ દેશભરમાં 112 મહત્વાકાંક્ષી જિલ્લાઓ અને 500 મહત્વાકાંક્ષી બ્લોક્સને અસર કરશે.
  • આ પહેલો માનવ સંસાધનોના આદાનપ્રદાન દ્વારા નીતિવિષયક પગલાંને પ્રોત્સાહન આપવાઅસરકારક પદ્ધતિઓનો અમલ કરવા અને જાપાન-ભારત ભાગીદારીને વધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com