ઇન્ટરનેશનલ ટ્રોપિકલ ટિમ્બર ઓર્ગેનાઇઝેશન

ઇન્ટરનેશનલ ટ્રોપિકલ ટિમ્બર ઓર્ગેનાઇઝેશન 

  • ITTO એ આંતર-સરકારી સંસ્થા છે જે ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોના ટકાઉ સંચાલન અને સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપે છે , તેમજ ટકાઉ વ્યવસ્થાપિત અને કાયદેસર રીતે કાપવામાં આવેલા ઉષ્ણકટિબંધીય જંગલોમાંથી કાપવામાં આવતા લાકડામાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના વિસ્તરણ અને વૈવિધ્યકરણને પ્રોત્સાહન આપે છે.
  • ITTO ની સ્થાપના ઈન્ટરનેશનલ ટ્રોપિકલ ટિમ્બર એગ્રીમેન્ટ, 1983 હેઠળ કરવામાં આવી હતીજેની ચર્ચા યુનાઈટેડ નેશન્સ કોન્ફરન્સ ઓન ટ્રેડ એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં કરવામાં આવી હતી.
  • તે ITTC દ્વારા સંચાલિત થાય છેજે ટકાઉ ઉષ્ણકટિબંધીય વન વ્યવસ્થાપન ( SFM ) સાથે ટકાઉ ઉત્પાદિત ઉષ્ણકટિબંધીય લાકડાના વેપારને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી વ્યાપક કાર્યસૂચિની ચર્ચા કરવા વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા એક વખત મળે છે .
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com