હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ

હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ

  • હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2024 199 દેશોના પાસપોર્ટની \'શક્તિ\' પ્રકાશિત કરવા માટે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે .
  • ઇન્ડેક્સજે દેશોને તેમના પાસપોર્ટમાં વિઝા-મુક્ત પ્રવેશની મંજૂરી આપતા સ્થળોની સંખ્યાના આધારે રેન્ક આપે છે તેમાં ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇટાલી, જાપાન, સિંગાપોર અને સ્પેન ટોચ પર હતા.
  • આ તમામ દેશોના પાસપોર્ટમાં 194 સ્થળોની વિઝા-મુક્ત ઍક્સેસ છેજે ગયા વર્ષ કરતાં ત્રણ વધુ છે.
  • જાપાન અને સિંગાપોર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આ યાદીમાં ટોચ પર છે.
  • દક્ષિણ કોરિયાસ્વીડન અને ફિનલેન્ડ 193 દેશોમાં પ્રવેશ સાથે સંયુક્ત બીજા સ્થાને રહેવા માટે એક સ્થાન વધી ગયા છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com