ગુજરાતમાં કોનોકાર્પસ છોડ પર પ્રતિબંધ

ગુજરાતમાં કોનોકાર્પસ છોડ પર પ્રતિબંધ

• ગુજરાત સરકારે બિન-સ્વદેશી પ્રજાતિના કોનોકાર્પસ છોડને જંગલ અને બિન-જંગલ બંને વિસ્તારોમાં વાવવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સરકારે પર્યાવરણ અને માનવ સ્વાસ્થ્ય પર વૃક્ષોની પ્રતિકૂળ અસરોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અગાઉ તેલંગાણાએ પણ આ છોડની પ્રજાતિઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
• કોનોકાર્પસ વૃક્ષો, વૈશ્વિક સ્તરે ઉષ્ણકટિબંધીય અને ઉપ-ઉષ્ણકટિબંધીય દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં જોવા મળતા ઝડપથી વિકસતા મેન્ગ્રોવ ઝાડવા , કેટલાક વિસ્તારોમાં ગ્રીન કવરને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વાવવામાં આવ્યા છે.
• જો કે તેમના નાના શિયાળાના ફૂલો પરાગ ઉત્પન્ન કરે છે જે શરદી, ઉધરસ, અસ્થમા અને એલર્જી જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે . વધુમાં તેમના ઊંડા મૂળ માળખાકીય સુવિધાઓ, ખાસ કરીને ડ્રેનેજ સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com