એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ

  • Aether Industries વધુ ટકાઉ બનવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં કેપ્ટિવ પાવર પ્રોડ્યુસર (CPP) સેગમેન્ટ હેઠળ 15 મેગાવોટનો સોલાર પાવર પ્રોજેક્ટ (ઓટો-ટ્રેકર મોડ્યુલ્સ) શરૂ કરશે .
  • અગાઉજુલાઈ  2023માંએથર ઈન્ડસ્ટ્રીઝે CPP સેગમેન્ટ હેઠળ 16 મેગાવોટનો સોલર પાવર પ્રોજેક્ટ (ફિક્સ્ડ મોડ્યુલ્સ) શરૂ કર્યો હતો અને CPP હેઠળનો આ નવો સોલાર પાવર પ્લાન્ટ તેના રિન્યુએબલ એનર્જી સ્ત્રોતોમાં ઉમેરો કરશે અને ટકાઉપણું તરફ આગળ વધશે.
  • સોલાર પાવર ફાર્મ ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લામાં હશે અને 60 એકરમાં ફેલાયેલું હશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com