ડિજિટલ ડિટોક્સ

ડિજિટલ ડિટોક્સ

  • કર્ણાટક સરકાર , ઓલ ઈન્ડિયા ગેમ ડેવલપર્સ ફોરમ (AIGDF) ના સહયોગથી ડિજિટલ ડિટોક્સ પહેલ શરૂ કરવા તૈયાર છે .
  • સમગ્ર કર્ણાટકમાં ડિજિટલ ડિટોક્સ કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવશેજે સ્ક્રીન સમયને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરવા માટે વ્યક્તિગત માર્ગદર્શનકાઉન્સેલિંગ તેમજ વ્યવહારુ સાધનો પ્રદાન કરશે.
  • AIGDF એ છે એક બિન-લાભકારી જૂથ છે .
  • ભારતીય ગેમિંગ માર્કેટ 2022માં US$2.8 બિલિયનથી વધીને 2025માં US$5 બિલિયન થવાની ધારણા છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com