સંરક્ષણ નિકાસ

સંરક્ષણ નિકાસ 

•    નાણાકીય વર્ષ (FY) 2023-24માં સંરક્ષણ નિકાસ રેકોર્ડ રૂ. 21,083 કરોડ (અંદાજે US$ 2.63 બિલિયન)ને સ્પર્શી ગઈ છે, જે છેલ્લા નાણાકીય વર્ષમાં 32.5%ની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે જ્યારે આ આંકડો રૂ. 15,920 કરોડ હતો.
•    તાજેતરના આંકડા દર્શાવે છે કે નાણાકીય વર્ષ 2013-14ની સરખામણીમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં સંરક્ષણ નિકાસમાં 31 ગણો વધારો થયો છે.
•    ખાનગી ક્ષેત્ર અને સંરક્ષણ જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (DPSUs) સહિત સંરક્ષણ ઉદ્યોગે અત્યાર સુધીની સર્વોચ્ચ સંરક્ષણ નિકાસ હાંસલ કરવા માટે જબરદસ્ત પ્રયાસો કર્યા છે.
•    ખાનગી ક્ષેત્ર અને DPSU એ અનુક્રમે લગભગ 60% અને 40% યોગદાન આપ્યું છે.
•    બે દાયકાના તુલનાત્મક ડેટા એટલે કે 2004-05 થી 2013-14 અને 2014-15 થી 2023-24 સુધીના સમયગાળાને દર્શાવે છે કે સંરક્ષણ નિકાસમાં 21 ગણો વધારો થયો છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com