સેન્ટ્રલ રોડ્સ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (CRIF)

સેન્ટ્રલ રોડ્સ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (CRIF)

 • તાજેતરમાં રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે સેન્ટ્રલ રોડ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (CRIF) હેઠળ સેતુ બંધન યોજના હેઠળ અરુણાચલ પ્રદેશમાં સાત મોટા પુલ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી છે .
 • કુલ રૂ. 118.50 કરોડના ખર્ચ સાથેના આ પ્રોજેક્ટો નાણાકીય વર્ષ 2023-24 દરમિયાન અમલીકરણ માટે નિર્ધારિત છે .
 • સેન્ટ્રલ રોડ્સ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ ( અગાઉ સેન્ટ્રલ રોડ ફંડ તરીકે ઓળખાતું હતું ) ની સ્થાપના વર્ષ 2000માં સેન્ટ્રલ રોડ ફંડ એક્ટ, 2000 હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
 • આ ફંડમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઈઝ ડ્યુટી સાથે લાદવામાં આવેલ સેસનો સમાવેશ થાય છે .
 • CRIF નાણા મંત્રાલયના નિયંત્રણ હેઠળ છે.
  • અગાઉ તે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રાલય હેઠળ હતું .
 • સેન્ટ્રલ રોડ ફંડ એક્ટ (સુધારો), 2018:
  • આ સુધારા બાદ સેન્ટ્રલ રોડ ફંડનું નામ બદલીને સેન્ટ્રલ રોડ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (CRIF) કરવામાં આવ્યું છે.
  • આ સુધારાએ CRIF હેઠળ રોડ સેસની આવકનો ઉપયોગ જળમાર્ગો, રેલ્વે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ભાગો અને સામાજિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમેડિકલ કોલેજો વગેરે સહિત અન્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ માટે કરવાની મંજૂરી આપી છે .
 • સેતુ બંધન યોજના:
  • “સેતુ બંધન યોજના” એ રાજ્યના માર્ગો પર રેલ ઓવર બ્રિજ (ROBs), રેલ અન્ડર બ્રિજ (RUBs) અને અન્ય પુલોના નિર્માણની સુવિધા આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરાયેલ એક કાર્યક્રમ છે .
  • આ પ્રોગ્રામ હાલના ક્રોસિંગ/લેવલ ક્રોસિંગની જગ્યાએ પુલ બાંધીને માર્ગ સલામતી વધારવા માટે રચાયેલ છે જે આખરે આ સ્થાનો પર અકસ્માતો ઘટાડશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com