બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS)

બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS)

• ભારતીય ધોરણોના બ્યુરો (BIS)એ તાજેતરમાં 2.4 લાખ ગ્રામ પંચાયતો સુધી જાગૃતિ લાવવા અને ભારતીય ધોરણોના પાલનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પહોંચી હતી.

પૃષ્ઠભૂમિ:-
• આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય ગ્રામ્ય સ્તરે અમલમાં આવતા સરકારી કાર્યક્રમો અને યોજનાઓની એકંદર ગુણવત્તા અને સલામતી વધારવાનો છે.

બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS) વિશે:-
• સ્થાપના: 1986.
• મંત્રાલય: ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ મંત્રાલય.
• મુખ્યાલય: નવી દિલ્હી.
• બ્યુરો ઑફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ (BIS)ની સ્થાપના BIS એક્ટ, 1986 હેઠળ માલના માનકીકરણ, માર્કિંગ અને ગુણવત્તા પ્રમાણપત્રની પ્રવૃત્તિઓના સુમેળભર્યા વિકાસ માટે અને તેની સાથે જોડાયેલી અથવા આકસ્મિક બાબતો માટે કરવામાં આવી હતી .
• ઉદ્દેશ્યો: માલસામાનના માનકીકરણ, માર્કિંગ અને ગુણવત્તા પ્રમાણપત્રની પ્રવૃત્તિઓનો સુમેળપૂર્ણ વિકાસ અને તેની સાથે જોડાયેલી અથવા આકસ્મિક બાબતો માટે.
• BIS એ ભારતની નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બોડી છે .

ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ:-
• તે અગાઉ ભારતીય માનક સંસ્થા (ISI) હતી, જેની સ્થાપના 1946માં ઉદ્યોગ અને પુરવઠા વિભાગના ઠરાવ હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
• ISI 1860 ના સોસાયટી રજીસ્ટ્રેશન એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ હતું.
• એક નવો બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ, 2016 જે 22મી માર્ચ 2016ના રોજ અધિસૂચિત કરવામાં આવ્યો હતો, તેને 12 ઓક્ટોબર 2017થી અમલમાં લાવવામાં આવ્યો છે.
• તે માલસામાન, લેખો, પ્રક્રિયાઓ, પ્રણાલીઓ અને સેવાઓના માનકીકરણ અને પ્રમાણપત્રના સંદર્ભમાં BIS ની પ્રવૃત્તિઓને મજબૂત બનાવે છે .

રચના:-
• પ્રમુખ, હોદ્દેદાર: ઉપભોક્તા બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ, ભારત સરકારના માનનીય મંત્રી.
• ઉપપ્રમુખ, હોદ્દેદાર: માનનીય ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ રાજ્ય મંત્રી, ભારત સરકાર.

કાર્યો:-
BIS નીચે દર્શાવેલ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે:-
• ધોરણોની રચના
• પ્રોડક્ટ સર્ટિફિકેશન સ્કીમ
• ફરજિયાત નોંધણી યોજના
• વિદેશી ઉત્પાદક પ્રમાણપત્ર યોજના
• હોલ માર્કિંગ યોજના
• લેબોરેટરી સેવાઓ
• લેબોરેટરી રેકગ્નિશન સ્કીમ
• ભારતીય ધોરણોનું વેચાણ
• ગ્રાહક બાબતોની પ્રવૃત્તિઓ
• પ્રમોશનલ પ્રવૃત્તિઓ
• તાલીમ સેવાઓ, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે
• માહિતી સેવાઓ

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com