ભારતમાં દૂધ ઉત્પાદનની સ્થિતિ

ભારતમાં દૂધ ઉત્પાદનની સ્થિતિ

• 'મૂળભૂત પશુપાલન આંકડા - 2022' અનુસાર , 2021-2022 સત્રમાં ભારતમાં કુલ દૂધનું ઉત્પાદન 221.06 મિલિયન ટન હતું , જેના કારણે ભારત વિશ્વમાં સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદક દેશ છે .
• દેશના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં દેશી જાતિના પશુઓનો ફાળો 10.35% છે, જ્યારે બિન-વર્ણનિત પશુઓનો ફાળો 9.82% છે અને બિન-વર્ણનિત ભેંસોનો ફાળો દેશના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં 13.49% છે .
• ટોચના પાંચ મુખ્ય દૂધ ઉત્પાદક રાજ્યો રાજસ્થાન (15.05%), ઉત્તર પ્રદેશ (14.93%) , મધ્યપ્રદેશ (8.06%) , ગુજરાત (7.56%) અને આંધ્રપ્રદેશ (6.97%) છે .
• વૈશ્વિક દૂધ ઉત્પાદનમાં ભારતનું યોગદાન લગભગ 23% છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com