બંધન બેંક

બંધન બેંક 

  • ખાનગી ધિરાણકર્તા બંધન બેંકને પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર દ્વારા તેના વતી કર અને કર સિવાયની રસીદો એકત્રિત કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવી છે .
  • આ આદેશ બેંકને સરકારી રસીદ પોર્ટલ સિસ્ટમ (GRIPS) દ્વારા આવક એકત્રિત કરવામાં સક્ષમ બનાવશે.
  • આ આદેશના આધારેલોકો આ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરીને પ્રોપર્ટી ટેક્સમોટર વ્હીકલ ટેક્સ અને પ્રોફેશનલ ટેક્સ જેવા વિવિધ ટેક્સ ચૂકવી શકશે.

GRIPS એ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને વિવિધ કર અને બિન-કર ચૂકવણી કરવા માટેનું એક ઑનલાઇન ઇન્ટરનેટ-આધારિત પ્લેટફોર્મ છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com