ઑસ્ટ્રેલિયાના આદિવાસીઓ

ઑસ્ટ્રેલિયાના આદિવાસીઓ

  • પરિચય:તાજેતરમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં, બંધારણીય પરિવર્તન અને ઓરિજિન્સ કમિટીની રચનાના સમર્થકો લોકમતમાં પરાજિત થયા હતા, જેનો હેતુ સંસદમાં સ્વતંત્ર અવાજ બનવાનો હતો .
  • લોકમત પસાર કરવા માટે છ ઓસ્ટ્રેલિયન રાજ્યોમાંથી ઓછામાં ઓછા ચારમાં બહુમતી તેમજ રાષ્ટ્રીય બહુમતી જરૂરી છે .
  • પ્રસ્તાવિત લોકમતમાં ઑસ્ટ્રેલિયાના પ્રથમ વસાહતીઓને સત્તાવાર માન્યતા આપવા માટે ઑસ્ટ્રેલિયાના બંધારણમાં સુધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી , જેમાં એબોરિજિનલ અને ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડર સમુદાયો બંનેનો સમાવેશ થાય છે.
    • ઑસ્ટ્રેલિયાના મૂળ રહેવાસીઓ ઑસ્ટ્રેલિયન એબોરિજિનલ અને ટોરેસ સ્ટ્રેટ આઇલેન્ડર લોકો છેજેઓ યુરોપિયન વસાહતીકરણ પહેલાં ઑસ્ટ્રેલિયા અને આસપાસના ટાપુઓમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા જૂથોના વંશજો છે.
    • ઓસ્ટ્રેલિયાના સ્થાનિક લોકો ખંડના મૂળ રહેવાસીઓ છે , જેનો ઇતિહાસ ઓછામાં ઓછો 45,000 વર્ષ જૂનો છે . જો કે, 18મી સદીમાં યુરોપિયન વસાહતીકરણની આ સમુદાયો પર ગંભીર અને કાયમી અસર પડી હતી .
    • આ સમુદાયો ઓસ્ટ્રેલિયન વસ્તીના માત્ર 3.8  ટકા છે .
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com