અગ્નિપથ યોજના

અગ્નિપથ યોજના

 • તે દેશભક્તિ અને પ્રેરિત યુવાનોને ચાર વર્ષના સમયગાળા માટે સશસ્ત્ર દળોમાં સેવા આપવા દે છે . આ અંતર્ગત યુવાનો ટુંક સમય માટે સેનામાં જોડાઈ શકશે. 
 • નવી યોજના હેઠળવાર્ષિક આશરે 45,000 થી  50,000 સૈનિકોની ભરતી કરવામાં આવશે અને મોટાભાગના માત્ર ચાર વર્ષમાં સેવા છોડી દેશે. 
 • આ સ્કીમ માત્ર ઓફિસર રેન્કથી નીચેના કર્મચારીઓ માટે છે (જેઓ કમિશન્ડ ઓફિસર તરીકે આર્મીમાં જોડાતા નથી). 
  • સેનામાં સર્વોચ્ચ પદ કમિશન્ડ ઓફિસરનું છે. તેઓ ભારતીય સશસ્ત્ર દળોમાં વિશેષ પદ ધરાવે છે. તેઓ ઘણીવાર રાષ્ટ્રપતિની સાર્વભૌમ સત્તા હેઠળના કમિશનમાં સેવા આપે છે અને સત્તાવાર રીતે દેશની રક્ષા કરવાની સૂચના આપવામાં આવે છે.
 • 17.5 થી 23 વર્ષની વચ્ચેના ઉમેદવારો આ યોજના માટે અરજી કરવા પાત્ર હશે.
 • તેનો ઉદ્દેશ્ય દેશભક્તિ અને પ્રેરિત યુવાનોને 'ઉત્સાહઅને  'જઝબેસાથે સશસ્ત્ર દળોમાં જોડાવાની તક પૂરી પાડવાનો છે . 
 • આનાથી ભારતીય સશસ્ત્ર દળોની સરેરાશ ઉંમરમાં આશરે 4 થી 5 વર્ષનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે .
 • યોજનામાં એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે કે સુરક્ષા દળોની સરેરાશ ઉંમરજે હાલમાં 32 વર્ષ છેતે આગામી છથી સાત વર્ષમાં ઘટીને 26 વર્ષ થઈ જશે.
 • સેવાના વર્ષ પૂરા થવા પરઅગ્નિવીરને  11.71 લાખ રૂપિયાનું એકત્ર કરાયેલ 'સેવા ફંડઆપવામાં આવશેજેમાં કમાયેલ વ્યાજ પણ સામેલ હશે.
 • આ ઉપરાંત તેમને ચાર વર્ષ માટે 48 લાખ રૂપિયાનું જીવન વીમા કવર પણ મળશે.
 • મૃત્યુના કિસ્સામાં ચૂકવણી  કરોડ રૂપિયાથી વધુ હશેજેમાં સેવાના બાકીના સમયગાળા માટેનો પગાર પણ સામેલ હશે. 
 • ચાર વર્ષ પછી નોકરી છોડનારા સૈનિકોના પુનર્વસનમાં સરકાર મદદ કરશે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com