આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ચેમ્પિયન

આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ચેમ્પિયન 

  • ભારતીય સામાજિક કાર્યકર નિખિલ ડેને યુ.એસ. દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ચેમ્પિયન તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી છે 
  • પારદર્શિતા અને જવાબદારીજાહેર ઓડિટ અને સહભાગી લોકશાહીને પ્રોત્સાહિત કરીને ભારતમાં સરકારી કલ્યાણ કાર્યક્રમોમાં ભ્રષ્ટાચારનો વિરોધ કરતી સામાજિક ચળવળોને તેમના નોંધપાત્ર સમર્થન માટે તેમને સ્વીકારવામાં આવ્યા છે.
  • ડેના કાર્યથી ભારતમાંખાસ કરીને રાજસ્થાનમાં નોંધપાત્ર ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી અને પારદર્શિતા સુધારાઓ થયા છે.
DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi

Address: 53/1, Upper Ground floor, Near Popular juice, Old Rajinder nagar, New Delhi -60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com