Sterlite Technologies

Sterlite Technologies 
Sterlite Technologies Ltd એ નોટિંગહામશાયરમાં ગીગાબીટ બ્રોડબેન્ડ કનેક્ટિવિટી પહોંચાડવામાં મદદ કરવા માટે UK સ્થિત Connexin સાથે ભાગીદારી કરી છે .
આ ભાગીદારી પ્રોજેક્ટ ગીગાબીટ હેઠળ કોન્નેક્સિનને આપવામાં આવેલ £58 મિલિયનના સરકારી કરારનો એક ભાગ છે, જેનો હેતુ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં અલ્ટ્રાફાસ્ટ બ્રોડબેન્ડ લાવવાનો છે.
કંપની તેની સ્માર્ટ ફાઇબર ડિપ્લોયમેન્ટ સેવાઓનો ઉપયોગ નોટિંગહામશાયરમાં લગભગ 12,000 હાર્ડ-ટુ-પહોંચના પરિસરોને જોડવા માટે કરશે, જેમાં એશફિલ્ડમાં કિર્કબી, સટન-ઇન-એશફિલ્ડ, એન્સ્લી અને ટ્રેન્ટ પર નેવાર્ક જેવા વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.
આ પહેલથી રહેવાસીઓને કંપની દીઠ 1 Gbps સુધીની બ્રોડબેન્ડ સ્પીડ પૂરી પાડવાની અપેક્ષા છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com