સ્પીકરની સત્તાઓ


સ્પીકરની સત્તાઓ


એકવાર પ્રોટેમ સ્પીકર નવા સભ્યોને શપથ લેવડાવે, પછી લોકસભા સ્પીકર (કલમ 93) ને તેના પ્રમુખ અધિકારી તરીકે ચૂંટવા માટે આગળ વધે છે. 
                                
લોકસભાના અધ્યક્ષની ભૂમિકાઓ અને સત્તાઓ

ગૃહનું સંચાલન
• સ્પીકર ગૃહનીકાર્યવાહીનું નિયંત્રણ અને દેખરેખ રાખે છે, ગૃહના નેતા સાથે પરામર્શ કરીને સરકારી કામકાજ ચલાવવા માટે કાર્યસૂચિ અને મોડલિટી નક્કી કરે છે.
• પ્રશ્નો અને ચર્ચાઓ માટે પરવાનગી આપે છે. પ્રક્રિયાનાનિયમોનું અર્થઘટન અને અમલ કરે છે.

પ્રશ્નો અને રેકોર્ડ્સ
• સભ્યો દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોનીસ્વીકાર્યતા અંગે નિર્ણય કરે છે.
• ગૃહનીકાર્યવાહીના પ્રકાશન પર દેખરેખ રાખે છે.
• અસંસદીય ટિપ્પણીઓ દૂર કરી શકે છે (સંભવિત રીતે સરકારને ટીકાથી બચાવે છે).

મતદાન
• સ્પીકર વોઈસ વોટ અથવા ડિવિઝન વોટ (વ્યક્તિગત વોટ રેકોર્ડિંગ) અંગે નિર્ણય લઈ શકે છે.
• ટાઈના કિસ્સામાં સ્પીકરને નિર્ણાયક મત (કલમ 100) હોય છે (પ્રારંભિક રીતે મત આપતો નથી).

સભ્યોનીગેરલાયકાત
• તેમની પાર્ટી (IC ની દસમી સૂચિ) માંથી ક્ષતિગ્રસ્તસાંસદોને ગેરલાયક ઠેરવવાની સત્તા ધરાવે છે.
• 2020 માં, સર્વોચ્ચ અદાલતે ચુકાદો આપ્યો કે વિધાનસભા અને લોકસભાનાસ્પીકર્સે અસાધારણ સંજોગો સિવાય, ત્રણ મહિનાની અંદર ગેરલાયકાતનીઅરજીઓનો નિર્ણય લેવો આવશ્યક છે.

ગૃહના નેતા

• લોકસભામાં, \'ગૃહના નેતા\' એ વડા પ્રધાન અથવા વડા પ્રધાન દ્વારા નામાંકિત પ્રધાન હોય છે.
• રાજ્યસભામાં, \'ગૃહના નેતા\' એ પ્રધાન અને તેના સભ્ય હોય છે જેને PM દ્વારા નામાંકિત કરવામાં આવે છે.
• ગૃહનાનેતાનાકાર્યાલયનો બંધારણમાં ઉલ્લેખ નથી પરંતુ લોકસભા અને રાજ્યસભા માટેની કાર્યવાહીનાનિયમોમાં તેની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે.

પ્રક્રિયાના નિયમ

• અનુચ્છેદ 118: સંસદનું દરેક ગૃહ બંધારણની જોગવાઈઓ, તેની પ્રક્રિયા અને તેના કામકાજના આચરણને આધીન રહીને નિયમન માટે નિયમો બનાવી શકે છે.

પ્રોટેમ સ્પીકર

• પ્રોટેમ સ્પીકર સામાન્ય ચૂંટણી પછી નવી રચાયેલી લોકસભાની પ્રથમ બેઠકની અધ્યક્ષતા માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા કામચલાઉ સ્પીકર છે.
• LS માં કાર્યવાહી અને વ્યવસાયનાઆચારનાનિયમો હેઠળ સ્પીકરની તમામ સત્તાઓ ધરાવે છે.
• પ્રોટેમ સ્પીકર લોકસભાના નવા ચૂંટાયેલાસભ્યોને શપથ લે છે.
• જ્યારે નવા સ્પીકર ચૂંટાય છે ત્યારે પ્રોટેમ સ્પીકરનું કાર્યાલય સમાપ્ત થાય છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com