શપથ ગ્રહણ સમારોહ

શપથ ગ્રહણ સમારોહ

•    18મી લોકસભા ચૂંટણીના સમાપન બાદ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે વડાપ્રધાન અને મંત્રી પરિષદનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો.

શપથ ગ્રહણ સમારોહ અને શપથવિધિ

• શપથ ગ્રહણ સમારોહ એ એક ઔપચારિક ઘટના છે જ્યાં વ્યક્તિ બંધારણ પ્રત્યે વફાદારીનું વચન આપીને અને તેમની ફરજો નિષ્ઠાપૂર્વક (શપથગ્રહણ) નિભાવવાનું વચન આપીને સરકારી ઓફિસનું નિયંત્રણ મેળવે છે.
• ભારતમાં, તે રાષ્ટ્રપતિ, વડા પ્રધાનો, મુખ્ય પ્રધાનો અને ન્યાયાધીશો સહિત વિવિધ કચેરીઓ માટે યોજાય છે.
• ઓફિસના આધારે અલગ-અલગ સત્તાવાળાઓ દ્વારા શપથ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે:
o રાષ્ટ્રપતિ માટે: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ
o વડા પ્રધાન અને કેન્દ્રીય કેબિનેટ માટે: રાષ્ટ્રપતિ - કલમ 74(4)
o મુખ્ય પ્રધાનો અને રાજ્ય પ્રધાનો માટે: રાજ્યપાલ - કલમ 164(3)
• શપથ લેનારાઓ ભગવાનના નામે શપથ લઈ શકે છે અથવા \'ગંભીરપણે પ્રતિજ્ઞા\' લઈ શકે છે.
• બંધારણની કલમ 60 રાષ્ટ્રપતિના શપથ સાથે સંબંધિત છે, અને અન્ય વિવિધ કચેરીઓ માટેના શપથ બંધારણની ત્રીજી અનુસૂચિમાં દર્શાવેલ છે.
• અનુચ્છેદ 164 આદેશ આપે છે કે શપથ બરાબર લખ્યા પ્રમાણે વાંચવા જોઈએ. જો કોઈ વિચલન થાય, તો શપથના સંચાલકે શપથ લેનાર વ્યક્તિને સુધારવી જોઈએ.

ગુપ્તતાના શપથ: મંત્રીઓ દ્વારા લેવામાં આવે છે, તેમની વિચારણા હેઠળની બાબતો જાહેર નહીં કરવાનું વચન આપે છે.

• ભારતીય બંધારણની ત્રીજી અનુસૂચિ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ, સંસદનીચૂંટણીના ઉમેદવારો, સાંસદો, SC ન્યાયાધીશો, CAG, રાજ્ય મંત્રીઓ, રાજ્ય વિધાનસભાનીચૂંટણીના ઉમેદવારો, રાજ્ય વિધાનસભાના સભ્યો અને HC ન્યાયાધીશો સહિત વિવિધ બંધારણીય હોદ્દાઓ માટે શપથ અને પ્રતિજ્ઞાની રૂપરેખા આપે છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com