પરમાણુ ઉર્જા

પરમાણુ ઉર્જા


•    ભારત 2047 સુધીમાં તેના પરમાણુ ઉર્જા ઉત્પાદનને 1 લાખ મેગાવોટ સુધી વધારવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે , જે વર્તમાન 8,000 મેગાવોટથી નોંધપાત્ર ઉછાળો છે.
•    આ ધ્યેય એટોમિક એનર્જી કમિશનના અધ્યક્ષ એકે મોહંતી દ્વારા ઉર્જા સંક્રમણ પરના અહેવાલના વિમોચન સમયે પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો.
•    તેમણે કહ્યું કે બ્રીડર રિએક્ટર 3 ગીગાવોટ પરમાણુ ઉર્જાનું યોગદાન આપશે, જ્યારે 17.6 ગીગાવોટ આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગથી બનેલા હળવા પાણીના રિએક્ટરમાંથી આવશે અને અન્ય 40-45 ગીગાવોટ દબાણયુક્ત ભારે પાણીના રિએક્ટરમાંથી આવશે.    

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com