નેપાળ

નેપાળ
•    ભારત સરકારે નેપાળમાં 35 એમ્બ્યુલન્સ અને 66 સ્કૂલ બસો ભેટમાં આપી
•    નેપાળમાં ભારતના રાજદૂત નવીન શ્રીવાસ્તવ દ્વારા નેપાળ સરકારના નાણામંત્રી વર્ષા માન પુનની હાજરીમાં વાહનોની ચાવીઓ સોંપવામાં આવી હતી.
•    ભેટમાં આપેલા કુલ 101 વાહનોમાંથી 2 એમ્બ્યુલન્સ ભૂકંપ પ્રભાવિત જાજરકોટ અને પશ્ચિમ રૂકુમ જિલ્લામાં ભારતીય દૂતાવાસના પ્રતિનિધિ દ્વારા જિલ્લા અધિકારીઓ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓની હાજરીમાં સ્થાન પર સોંપવામાં આવી હતી.
•    ભારત સરકાર નેપાળના આરોગ્ય અને શિક્ષણ ક્ષેત્રને ઉચ્ચ અગ્રતા આપીને નેપાળના વિવિધ ભાગોમાં વિવિધ લાભાર્થી સંસ્થાઓને 3 દાયકાથી સ્વતંત્રતા દિવસ અને ભારતના પ્રજાસત્તાક દિવસના અવસરે એમ્બ્યુલન્સ અને સ્કૂલ બસો ભેટમાં આપે છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com