જુડિથ સુમિન્વા

જુડિથ સુમિન્વા 

આફ્રિકન દેશ ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઑફ કોંગો (DRC) ના પ્રમુખ ફેલિક્સ ત્શિસેકેદીએ જુડિથ સુમિન્વા તુલુકાને દેશના પ્રથમ મહિલા વડા પ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કર્યા.
તેમના ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ ફેલિક્સ ત્શિસેકેદીએ દેશમાં વધુ લિંગ સમાનતાનું વચન આપ્યું હતું અને આ નિમણૂકને તેમના ચૂંટણી વચનની પરિપૂર્ણતાના ભાગ રૂપે જોવામાં આવે છે.
ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઑફ કોંગો કુદરતી સંસાધનો અને ઔદ્યોગિક-ગ્રેડના હીરા, કોબાલ્ટ, યુરેનિયમ અને તાંબા જેવા કિંમતી ખનિજોથી સમૃદ્ધ છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com