આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠન (ICAO)

આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંગઠન (ICAO) 

•    તે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન) સાથે સંકળાયેલ આંતર-સરકારી વિશેષ એજન્સી છે.
દ્વારા સ્થાપિત: આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન 1944 (શિકાગો સંમેલન) પર સંમેલન.
•    મુખ્ય મથક: મોન્ટ્રીયલ, કેનેડા.
•    તે નાગરિક ઉડ્ડયન મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓ પૂરી કરતી વખતે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં કાયદાકીયધોરણો સ્થાપિત કરે છે. 1958 અને 1983 પછી ભારતમાં (દિલ્હી)માં આ ત્રીજી વખત IATA AGM બોલાવવામાં આવશે.
•    ઈન્ડિગો, બજાર હિસ્સા દ્વારા ભારતની સૌથી મોટી એરલાઈન, એજીએમની યજમાન એરલાઈન હશે.
•    સહભાગીઓ: લગભગ તમામ વૈશ્વિક એરલાઇન્સ, એરક્રાફ્ટઉત્પાદકો અને ઉડ્ડયન ક્ષેત્રનાહિસ્સેદારો.

ઇન્ટરનેશનલ એર ટ્રાન્સપોર્ટએસોસિએશન (IATA)

•    IATA ની સ્થાપના 1945 માં હવાના, ક્યુબામાં સલામત, વિશ્વસનીય, સુરક્ષિત અને આર્થિક હવાઈ સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આંતર-એરલાઈન સહકારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવી હતી.
•    તેની સ્થાપના સમયે, IATAમાં 31દેશોમાંથી57 સભ્યો હતા, મોટાભાગે યુરોપ અને ઉત્તર અમેરિકામાં.
•    હાલમાં, 120દેશોમાંથી તેના 330એરલાઇન સભ્યો વૈશ્વિક હવાઈ ટ્રાફિકના80ટકાથીવધુનો સમાવેશ કરે છે.
•    મુખ્ય મથક: મોન્ટ્રીયલ, કેનેડા.
•    આંતરરાષ્ટ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન સંસ્થા (ICAO)
•    તે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુએન) સાથે સંકળાયેલ આંતર-સરકારી વિશેષ એજન્સી છે.
•    આના દ્વારા સ્થાપિત: ઇન્ટરનેશનલ સિવિલ એવિએશન1944 પર કન્વેન્શન (શિકાગો કન્વેન્શન).
•    મુખ્ય મથક: મોન્ટ્રીયલ, કેનેડા.
•    તે નાગરિક ઉડ્ડયન મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓ પૂરી કરતી વખતે ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં કાયદાકીયધોરણો સ્થાપિત કરે છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com