ઇન્ડિયાઝ પ્રોગ્રેસિવ પાથ

ઇન્ડિયાઝ પ્રોગ્રેસિવ પાથ
કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલયે આસામ સરકાર સાથે મળીને ગુવાહાટી, આસામમાં બે દિવસીય કોન્ફરન્સ \' ઇન્ડિયાઝ પ્રોગ્રેસિવ પાથ ઇન ધ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ક્રિમિનલ જસ્ટિસ સિસ્ટમ\'નું આયોજન કર્યું છે.
કોન્ફરન્સનો ઉદ્દેશ્ય બ્રિટિશ યુગના ફોજદારી કાયદાને રદ કરવા અને દેશમાં ફોજદારી ન્યાય પ્રણાલીને લગતા નવા કાયદાઓ ઘડવામાં સરકાર દ્વારા તાજેતરના ફેરફારો વિશે જાગૃતિ લાવવાનો હતો.
નવા કાયદાઓ એટલે કે ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023; ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા, 2023 અને ભારતીય સાક્ષ્ય અધિનિયમ, 2023, અગાઉના ફોજદારી કાયદાઓનું સ્થાન લે છે

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com