હોમ વોટિંગ

હોમ વોટિંગ


ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ લોકસભા ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત ઘરઆંગણે મતદાનની રજૂઆત કરી છે .
આ પહેલનો હેતુ 2024ની લોકસભા ચૂંટણી દરમિયાન વૃદ્ધ નાગરિકો અને વિકલાંગ વ્યક્તિઓ (PwDs) માટે મતદાનને સરળ બનાવવાનો છે.
હવે , 85 વર્ષથી વધુ ઉંમરના મતદારો અને 40% બેન્ચમાર્ક વિકલાંગતા ધરાવતા પીડબ્લ્યુડી ઘરેથી મતદાન કરવાનું પસંદ કરી શકે છે.
81 લાખથી વધુ મતદારો 85 કે તેથી વધુ વયના છે અને દેશભરમાં 90 લાખથી વધુ નોંધાયેલા PwD મતદારો છે.
આ સુવિધા મેળવવાની પ્રક્રિયા સરળ છે. લાયક મતદારોએ ચૂંટણીની સૂચનાના પાંચ દિવસમાં ફોર્મ 12D ભરવું પડશે અને તેને રિટર્નિંગ ઓફિસરને સબમિટ કરવું પડશે. PwD મતદારોએ તેમની અરજીઓ સાથે બેઝલાઇન ડિસેબિલિટી સર્ટિફિકેટ સામેલ કરવું જરૂરી છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com