ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન

ગ્રીનહાઉસ ગેસ ઉત્સર્જન

•    થિંકટેંક ઇન્ફ્લુએન્સમેપ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા અહેવાલ મુજબ . 2016 થી અશ્મિભૂત ઇંધણ અને સિમેન્ટમાંથી વિશ્વના 80% કાર્બન ઉત્સર્જન માટે માત્ર 57 કંપનીઓ જવાબદાર છે.
•    આ 57 કંપનીઓ વિશ્વમાં તેલ, ગેસ, કોલસો અને સિમેન્ટના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલી છે.
•    જોકે સરકારોએ પેરિસમાં ગ્રીનહાઉસ વાયુઓ ઘટાડવાનું વચન આપ્યું હતું, વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે મોટાભાગના મેગા-ઉત્પાદકોએ તેમના અશ્મિભૂત ઇંધણ અને સંબંધિત ઉત્સર્જનના ઉત્પાદનમાં તે આબોહવા કરાર પછીના સાત વર્ષમાં વધારો કર્યો હતો, જે સાત વર્ષ પહેલાંની સરખામણીમાં હતો.
•    વિશ્વના સૌથી મોટા ઐતિહાસિક આબોહવા પ્રદૂષકોમાંથી 122ના ડેટાબેઝમાં, સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું કે 65% રાજ્ય સંસ્થાઓ અને 55% ખાનગી-ક્ષેત્રની કંપનીઓએ ઉત્પાદનમાં વધારો કર્યો છે.

DICS Branches

Our Branches

DICS Ahmedabad

Ahmedabad

(Head Office)

Address : 506, 3rd EYE THREE (III), Opp. Induben Khakhrawala, Girish Cold Drink Cross Road, CG Road, Navrangpura, Ahmedabad, 380009.


Mobile : 8469231587 / 9586028957

Telephone : 079-40098991

E-mail: dics.upsc@gmail.com

Gandhinagar

Address: A-306, The Landmark, Urjanagar-1, Opp. Spicy Street, Kudasan – Por Road, Kudasan, Gandhinagar – 382421


Mobile : 9723832444 / 9723932444

E-mail: dics.gnagar@gmail.com

DICS Vadodara

Vadodara

Address: 2nd Floor, 9 Shivali Society, L&T Circle, opp. Ratri Bazar, Karelibaugh, Vadodara, 390018


Mobile : 9725692037 / 9725692054

E-mail: dics.vadodara@gmail.com

DICS Surat

Surat

Address: 403, Raj Victoria, Opp. Pal Walkway, Near Galaxy Circle, Pal, Surat-394510


Mobile : 8401031583 / 8401031587

E-mail: dics.surat@gmail.com

DICS New Delhi

New Delhi(In Association with Edge IAS)

Address: 57/17, 2nd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Bada Bazaar Marg, Delhi-60


Mobile : 9104830862 / 9104830865

E-mail: dics.newdelhi@gmail.com